Diensten

Cultuur en Betrokkenheid

We helpen organisaties een cultuur te kweken waarin mensen betrokken zijn en uitzonderlijke resultaten leveren. Het creëren van oplossingen op maat die uw ambities en context weerspiegelen.

 

Met onze jarenlange ervaring helpen we mensen te beseffen dat cultuur simpelweg  ‘de manier is waarop we de dingen doen’  zodat er bewustwording ontstaat en daarmee de mogelijkheid om (snelle) veranderingen te bewerkstelligen.

 

Alle organisaties zijn verschillend, met hun eigen unieke sterke punten en gebieden voor ontwikkeling.

Wij werken nauw samen en betrekken mensen uit de hele organisatie om na te denken over de cultuur die nodig is voor succes. Het helpen begrijpen van de rol die iedereen speelt om cultuur te bestendigen of te veranderen kan het bedrijfsresultaat beïnvloeden.

Gemeenschappelijke doelen waarvoor organisaties naar ons toekomen om aan te pakken zijn:

 

 • Beter samenwerken
 • Eigendom en pro-activiteit (actie ondernemen zonder te wachten om te horen wat te doen)
 • Een bereidheid en behoefte voor verandering (het uitdagen van de overtuiging dat ‘het op deze manier moet worden gedaan omdat het altijd zo gedaan is’)
 • Innovatie en flexibiliteit
 • Omgaan met (dagelijkse) conflicten zodat ze daadwerkelijk worden aangepakt (in plaats van ze te negeren uit angst de zaken nog erger te maken – in de vergeefse hoop dat ze zullen verdwijnen)
 • Diversiteit en inclusie (erkenning van de onbenutte kansen, verbeteringen in middelen en prestaties die moeten worden bereikt door een cultuur waarin iedereen in staat is zijn volledige waarde te leveren)
 • Bewustwording dat betrokkenheid en de manier waarop mensen praten, denken en zich gedragen een diepgaande invloed hebben op de prestaties van een organisatie.
 • Manieren van werken die vroeger goede resultaten hebben opgeleverd moeten zich verder ontwikkelen en meegaan met verandering van inzicht of technologie en de stijgende verwachting van de klant of opdrachtgever.
 • Aanbrengen of verbeteren van de organisatiestructuur en procesverbetering.

Waarom wij?


Ons uitgangspunt is om te begrijpen wat uw cultuur uniek en waardevol maakt. Wat mag er NIET veranderen? Mensen kunnen slechte ervaringen hebben gehad met eerdere “programma’s met betrekking tot cultuurverandering”, omdat deze programma’s de indruk wekken “dat alles wat we nu doen verkeerd is” en dat is niet waar. Uw succes tot nu toe is gebaseerd op de huidige cultuur. Met onze aanpak betrekken wij mensen uit de hele organisatie en bieden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de noodzakelijke verandering. Ons uitgangspunt is “een cultuur maak je samen”.

Onze HR dienstverlening

 • Organisatieveranderingen
 • Organisatiestructuren
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Rechtspositie
 • Flexibilisering
 • Duurzame inzetbaarheid
 • HR analyse
 • Digitalisering HR
 • Training & Development

Operationele HR dienstverlening

 • Functiematrix en functieomschrijvingen
 • Verzuim & re-integratie
 • Ondersteuning bij OR gerelateerde vraagstukken
 • Werving & Selectie
 • Outplacementtrajecten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Verbetertrajecten
 • Dossiervorming
 • Ontslagprocedure
 • Wet en regelgeving

Re-integratie

Werkgevers en werknemers die intern geen re-integratiemogelijkheden hebben krijgen te maken met het 2de spoor. Het 2de spoor zorgt ervoor dat uw werknemer gaat re-integreren bij een andere werkgever. Het is er op gericht mensen van werk naar werk te begeleiden. Dus geheel of gedeeltelijk weer aan het werk bij een andere werkgever.
Een (gedwongen) verandering van werk en werkgever brengt veel onzekerheden met zich mee en bij SHRMC zijn we ons daarvan bewust. Daarom is een deskundige, persoonlijke aanpak en intensieve begeleiding van belang voor een succesvol re-integratietraject. Tijdens de re-integratie is er aandacht voor u als werkgever en voor uw werknemer.
Onze jarenlange ervaring, kennis van de arbeidsmarkt en onze persoonlijke aanpak zorgen voor een uniek maatwerktraject met een hoge kans van slagen.

Outplacement

Outplacement betekent begeleiding van werk naar werk. Dit kan komen vanwege een reorganisatie, boventalligheid of om andere redenen. Een outplacementtraject wordt ingezet om een werknemer te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk. Een outplacementtraject wordt betaald door de werkgever of kan worden betaald door (een deel van) de transitievergoeding te gebruiken. Het doel van outplacement is het vinden van een nieuwe passende baan of het starten van een eigen onderneming. Heeft de medewerker binnen de duur van het outplacementtraject nog geen baan gevonden, dan is de werknemer volledig voorbereidt om zelfstandig op zoek te kunnen gaan naar een passende functie. Tijdens het outplacement traject leert de werknemer zich te onderscheiden door middel van goed CV, effectieve motivatie brieven, heldere gespreksvoering en een essentieel netwerk.

Training en introductie

We leveren op maat gemaakte, hoogwaardige en kosteneffectieve introducties en trainingen, op locatie of in-company. Tijdens de trainingen leert u praktische vaardigheden en doet u basis kennis op om met specifieke situaties om te gaan zoals deze zich dagelijks voordoen. Tegelijkertijd gebruikt u leer- en ontwikkelingstools, bewezen modellen en praktijkervaring als katalysator voor uw leertraject.

Recruitment

In human resource is “recruitment” het proces van het vinden en inhuren van de beste en meest gekwalificeerde kandidaat voor een vacature. Het kan ook worden gedefinieerd als het ‘proces van het zoeken naar potentiële werknemers, het stimuleren en aanmoedigen om te komen werken binnen een organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen waaronder HR, facilitair en beveiliging.

Commitment is the key to succes